Uprawnienia geodezyjne dla geodety

Dla większości absolwentów uczelni po kierunkach geodezyjnych priorytetem jest zdobycie uprawnień zawodowych. Geodeta jest zawodem regulowanym na dzień dzisiejszy przez 7 zakresów uprawnień geodezyjnych. Wkrótce jednak liczba zakresów prawdopodobnie skurczy się do 4. Jest to związane z planem deregulacji w Polsce wybranych zawodów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym właśnie zawodu geodety. Ministerstwo Sprawiedliwości któremu przewodzi Pan Minister Jarosław Gowin planuje w projekcie ująć deregulacje 49 zawodów.

Poniżej przedstawiam 7 obowiązujących zakresów uprawnień geodezyjnych:

  1.  geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
  2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  3. geodezyjne pomiary podstawowe;
  4. geodezyjna obsługa inwestycji;
  5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
  6. redakcja map;
  7. fotogrametria i teledetekcja.

Deregulacja ma dotknąć zakresów o numerach 3, 6 i 7.

Egzaminy na geodezyjne uprawnienia prowadzi SGP czyli Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Dla miasta Kraków jest to oddział krakowski. Na dzień dzisiejszy niestety wygląda na to, że egzaminy wciąż są zablokowane. Oto co zostało opublikowane w tym temacie na stronie SGP:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zespół Rzeczoznawców, z siedzibą przy ulicy Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa – z przykrością zawiadamia, że egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zostały odwołane przez Głównego Geodetę Kraju, pismo nr NG-695-205/11/2458 z dnia 22 listopada 2011 r.
O nowym terminie egzaminu zostanie wysłane powiadomienie odrębnym pismem przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Jednocześnie informujemy, że cała dokumentacja będąca w posiadaniu Stowarzyszenia Geodetów Polskich jest przekazana do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na bieżąco zwracane są wpłaty dokonane przez uczestników na konto, z którego zostały przekazane środki. W przypadku przekazów pocztowych prosimy o podanie numeru konta i adresu na które należy przekazać wpłatę.

Z tego co wiadomo nieoficjalnie wkrótce egzaminy powinny rozpocząć się na nowo, jeszcze nie wiadomo czy w tej samej formie co kiedyś. Trzeba jednak mieć świadomość, że pierwsze w kolejce będą osoby z Listopada i Grudnia 2011, także może to jeszcze chwile potrwać zanim terminarz wróci do normalności. Czas pokaże.