Posts tagged: rozgraniczenie nieruchomości kraków

Rozgraniczenie nieruchomości (działki) Kraków i okolice

Rozgraniczenie nieruchomości (działki) na terenie miasta Kraków i okolic prowadzone jest przez uprawnionego do tego geodetę. Sugerowana cena takiej usługi, ustalona przez SGP Kraków można sprawdzić we wpisie: Cennik geodezyjny Kraków.

Rozgraniczenie przeprowadzane jest w celu ustalenia przebiegu granicy działki, określenia położenia punktów i linii granicznych w momencie w którym przebieg granicy nie został prawnie ustalony na przykład w toku postępowania podziałowego, rozgraniczeniowego czy scaleniowego.

Wcześniej wspomniane postępowanie przeprowadzane jest z urzędu lub na wniosek strony. Tyczy się to zarówno miasta Krakowa, okolic jak i całej Polski. Rozgraniczenie nieruchomości z urzędu jest przeprowadzane podczas scalenia gruntu, w takim przypadku decyzja o scaleniu gruntu zastępuje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości (działki).

Ustalenie granicy geodeta zaczyna od analizy dokumentów stwierdzających prawny stan nieruchomości i dokumentów określających położenie punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości. Najpewniejszym źródłem tych drugich będą dokumenty znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jeśli na podstawie wcześniej wspomnianych dokumentów uda się ustalić przebieg granicy, uprawniony geodeta okazuje stronom przebieg granicy, stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół graniczy i wykonuje jej pomiar. Jednak gdy nie ma wystarczającej ilości dokumentów pozwalającej jednoznacznie określić przebieg  granicy, ustala się jej przebieg na podstawie oświadczenia stron, jeśli strony nie są w stanie wspólnie ustalić przebiegu granicy geodeta prowadzi do ugody, która ma moc ugody sądowej. Jeśli nie uda się mu doprowadzić do ugody, stabilizuje granicę według ostatniego spokojnego stanu i sprawa trafia do sądu.

Tak w skrócie wygląda rozgraniczenie nieruchomości (działki) na terenie miasta Kraków jak i okolic.