Prawo geodezyjne i kartograficzne – ustawa i rozporządzenia

Zawód geodety jest zawodem regulowanym przez prawo. Podstawą tych regulacji jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2010 Nr 193 poz. 1287), która składa się z 10 rozdziałów. W dużym uproszczeniu ten dokument to zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące:

  • geodezji i kartografii
  • krajowego systemu informacji o terenie
  • katastru nieruchomości
  • inwentaryzacji i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  • rozgraniczania nieruchomości
  • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
  • numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach

Na przestrzeni lat ustawa ulegała zmianom, aby mieć pewność, że zapoznajemy się z jej najaktualniejszą wersją najlepiej wejść na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych, którą znajdziemy pod tym adresem.

Bezpośredni odnośnik do ustawy w formacie PDF tutaj. Jest to tekst ujednolicony, w bardzo czytelnej wersji. Każdy przyszły geodeta powinien się z tym tekstem zapoznać, jest to w końcu prawo, które określa i reguluje nasz zawód.

Zawodu geodety również dotyczy szereg rozporządzeń poszczególnych Ministerstw jak i instrukcje techniczne oraz wytyczne. O instrukcjach technicznych napiszę w kolejnym wpisie. Natomiast aktualne rozporządzenia można znaleźć na między innymi na stronie portalu geoinformacyjnego Gisplay.