Pomiar statyczny GPS – dziennik pomiarowy

Być może jeszcze nie wszyscy geodeci z Krakowa zdają sobie sprawę, że wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK, technika precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS została ściśle zdefiniowana w prawie.

W tym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na dziennik pomiarowy, który jesteśmy zobowiązani wypełnić przy wykonywania pomiarów GNSS metodą statyczną oraz szybką statyczną. Obecnie techniką statyczną najczęściej zakłada się geodezyjne osnowy ponieważ jest to technologia najwyższej dokładności, która wyparła tradycyjną technikę triangulacji. Prywatni geodeci wykorzystują tą metodę głównie to zakładania pomiarowych osnów geodezyjnych. Wyniki pomiaru statycznego możemy wyrównać w postprocessingu w usłudze POZGEO w systemie ASG-EUPOS. Więcej o usłudze POZGEO można przeczytać tutaj.

 

 

Wróćmy jeszcze do wcześniej wspomnianego dziennika pomiarowego dla pomiaru techniką statyczną. Według rozporządzenia powinien on zawierać:

1) numer punktu pomiarowego;
2) datę wykonania sesji pomiarowej na punkcie;
3) czas GMT i czas lokalny rozpoczęcia i zakończenia
sesji pomiarowej;
4) typ anteny i odbiornika GNSS użytego w sesji pomiarowej;
5) wyniki pomiarów wysokości anteny;
6) imię i nazwisko osoby wykonującej sesję pomiarową.

Poniżej zamieszczam przykładowy dziennik do pobrania:

Dziennik Pomiarowy z pomiarów statycznych