Geodezyjne instrukcje techniczne

W poprzednim wpisie wspomniałem o ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, do której przestrzegania każdy geodeta jest zobowiązany. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz. U. Nr 30, poz. 297) zawód geodety jest również normowany przez instrukcje techniczne oraz wytyczne do tych instrukcji.

Poniżej przedstawiam aktualną (na dzień wpisu) listę instrukcji:

  • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998
  • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987
  • O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
  • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987
  • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986
  • G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988
  • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988
  • G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988
  • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987
 • K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998
 • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980
 • K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

Jak widać część instrukcji można znaleźć w różnych wydaniach dlatego warto zwrócić uwagę czy posiadane wydanie jest aktualne. Sprawdzić można to na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Jak wejść w posiadanie instrukcji technicznych ? Można oczywiście nabyć je w wersji papierowej w księgarniach technicznych lub poszukać w internecie, jednak ja polecam ponowne zajrzenie na stronę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ponieważ można tam ściągnąć za darmo wersje elektroniczne aktualnych instrukcji. Oto link: http://www.gugik.gov.pl/geodezja/standardy-i-wytyczne/instrukcje-i-wytyczne/instrukcje-i-wytyczne-techniczne-do-pobrania.