Cennik geodezyjny 2012 – Kraków

W tym artykule zamieszczamy cennik robót geodezyjnych dla miasta Kraków. Cennik jest na rok 2012 i został sporządzony przez SGP Kraków, czyli Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział krakowski. Są to sugerowane ceny i nie oznacza to, że każdy geodeta powinien i będzie miał takie ceny w naszym regionie. Jednak jeśli szukamy geodety to dobrze się z takim cennikiem zapoznać żeby nie zostać zaskoczony kosztami i być gotowym do ewentualnych negocjacji.

1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy:

 • Nowy pomiar (bez ustalenia granic)  za każdy 1ha – 1500 zł, za następny 1ha – 800zł
 • Uzupełnienie (bez ustalenia granic) za każdy 1ha – 1500 zł, za następny 1ha – 600zł
 • Opracowanie mapy do celów projektowych, obiekty małe (działka budowlana) – 1500 zł, obiekty wydłużone (za każdy 1km) – 3000 zł, tereny zurbanizowane – 1.5-2.0 x ceny powyżej

2. Inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego – sieć:

 • Telekomunikacja, gaz, eN, eW, woda, kanalizacja, CO, TV kablowa za pierwsze 100m - 700 zł, za następne 100m – 350 zł, za studzienkę – 200 zł

3. Inwentaryzacja małych obiektów:

 • Zmiana użytków obiekt – 1000 zł
 • Budynek obiekt – 800 zł
 • Sieci – 500 zł za przyłącze

4. Tyczenie budynku:

 • Budynek do 4 punktów – 800 zł, za każdy następny punkt 200 zł
 • Odbicia na ławy za każdy punkt 50 zł

5. Tyczenie uzbrojenia podziemnego:

 • za każdy punkt – 200 zł
 • punkty pośrednie, kolizje – 50 zł
 • za założenie reperu roboczego – 200 zł, za każdy następny – 100 zł
 • tyczenie odcinka od 100m do 300m – 500 zł

6. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości:

 • za księgę wieczystą – 200 zł, za każdą następną – 100 zł

7. Mapa do celów prawnych:

 • za obiekt – 1500 zł

8. Badanie archiwum:

 • za dokument – 100 zł

9. Opracowanie równoważników dla jednej nieruchomości:

 • działka w nowym stanie – 500 zł – 1500 zł

10. Rozgraniczenie nieruchomości:

 • do 2 punktów – 3000 zł, za każdy następny – 500 zł

11. Wznowienie punktów granicznych:

 • za pierwsze 2 punkty – 1200 zł, za każdy następny – 300 zł

12. Podział nieruchomości:

 • opracowanie wstępnego projektu z wywiadem terenowym do dwóch działek – 1000 zł
 • wykonanie operatu podziału do dwóch działek – 2500 zł, za każda następną – 500 zł
 • stabilizacja punktów granicznych, za każdy punkt – 100 zł

13. Praca zespołu geodezyjnego:

 • za 1 dzień – 2000 zł
 • za 1 godz. pracy geodety – 150 zł