Category: Ja w Geodezji

Geodezyjne instrukcje techniczne

W poprzednim wpisie wspomniałem o ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, do której przestrzegania każdy geodeta jest zobowiązany. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz. U. Nr 30, poz. 297) zawód geodety jest również normowany przez instrukcje techniczne oraz wytyczne do tych instrukcji.

Poniżej przedstawiam aktualną (na dzień wpisu) listę instrukcji:

  • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998
  • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987
  • O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
  • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987
  • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986
  • G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988
  • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988
  • G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988
  • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987
 • K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998
 • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980
 • K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

Jak widać część instrukcji można znaleźć w różnych wydaniach dlatego warto zwrócić uwagę czy posiadane wydanie jest aktualne. Sprawdzić można to na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Jak wejść w posiadanie instrukcji technicznych ? Można oczywiście nabyć je w wersji papierowej w księgarniach technicznych lub poszukać w internecie, jednak ja polecam ponowne zajrzenie na stronę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ponieważ można tam ściągnąć za darmo wersje elektroniczne aktualnych instrukcji. Oto link: http://www.gugik.gov.pl/geodezja/standardy-i-wytyczne/instrukcje-i-wytyczne/instrukcje-i-wytyczne-techniczne-do-pobrania.

Gdzie studiować geodezje ?

Już wkrótce zacznie się gorący sezon dla maturzystów dlatego warto by przyjrzeć się bliżej tematowi studiowania geodezji. Blog ten jest głównie poświęcony obszarowi miasta Kraków jak i regionu jednak w tym temacie znajdziecie informacje na temat uczelni na terenie całej Polski.

Po przeszukaniu internetu i sprawdzeniu innych źródeł stwierdzam, że obecnie w naszym kraju geodezje można studiować na 13 publicznych uczelniach. W Krakowie przyszłych geodetów kształcą dwie uczelnie, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Rolniczy. Poniżej zamieszczam nazwy uczelni publicznych na których można studiować geodezje:

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Warszawska w Warszawie na Wydziale Geodezji i Kartografii
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Politechnika Wrocławska we Wrocławiu na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geodezji
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Politechnika Gdańska w Gdańsku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Wydziale Inżynierii Produkcji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Koszalińska na w Koszalinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Morska w Szczecinie na Wydziale Nawigacji

Po wpisaniu wyżej wymienionych nazw uczelni w Google bez problemu można znaleźć ich adresy stron internetowych, a tam dokładnie przyjrzeć się warunkom rekrutacji. Patrz na wciąż rosnącą popularność tego kierunku przy rekrutacji na rok 2011/12 wygląda na to, że zainteresowanie będzie duże.

Zarobki po geodezji

No właśnie ile tak naprawdę zarabia się po Geodezji ? Jest to temat, który powinien zainteresować każdego młodego człowieka, który rozważa kształcenie się w tym kierunku bo satysfakcja z wykonywanego zawodu to jedno, a zarobki to drugie. Dla mnie satysfakcja z wykonywanej pracy jest nierozłączna z odpowiednimi zarobkami.

Bardzo ciekawy sondaż został ostatnio przeprowadzony na stronie miesięcznika branżowego „Geodeta”. Przeprowadzono go charakterze internetowej sondy, także był to sondaż w pełni anonimowy, dotyczący roku 2011. Przyjrzyjmy się może bliżej samym wynikom. Na początek wita nas duży nagłówek „Bez kokosów w geodezji” co już nam sugeruje, że rok 2011 nie był dla naszego zawodu wcale taki różowy.

Poniżej przedstawiam wyniki opublikowane na stronie Geoforum.pl:

pomiarowy    1911
referent    2016
kameralistka    2060
absolwent (do roku po studiach)    2041
asystent geodety    2124
geodeta    2936
kartograf    3000
inspektor    3376
specjalista    3379
specjalista ds. GIS    3568
fotogrametra    3675
starszy inspektor, starszy specjalista    4121
kierownik (zespołu, pracowni)    4390
własna działalność gospodarcza    6816
dyrektor (firma, administracja)    6857
właściciel firmy    7851

staż powyżej 10 lat    4814

bez uprawnień zawodowych    2838
jeden zakres uprawnień zawodowych    3541
co najmniej dwa zakresy uprawnień zaw.    4976

ze średnim wykształceniem    2709
z tytułem inżyniera    2910
z tytułem magistra inżyniera    3414

w biznesie    3227
w administracji    3410

w miastach od 25 do 200 tys. mieszk.    3120
w miastach powyżej 200 tys. mieszk.    3481

Proszę nie mieć złudzeń, podane zarobki to zarobki brutto, a więc po odliczeniu podatków i świadczeń socjalnych, „na rękę” są to dużo niższe kwoty. Podatki i świadczenia socjalne przy umowie o pracę na pełny etat to około 28-30% kwoty brutto, także w ten sposób można sobie dość szybko oszacować kwoty netto.

Niestety jak widać początki są ciężkie, młody geodeta po 5 latach studiów może liczyć średnio tylko na kwotę 2041 zł. Jest to o tyle nieprzyjemne, że podejrzewam ekspedientki w galeriach handlowych na start zarabiają więcej i wcale nie potrzebują do tego studiów (oczywiście moim celem nie jest tutaj obrażenie zawodu ekspedientki, a tym bardziej żadnej z Pań). Jednak chcę tu zachęcić przyszłych absolwentów, że tak naprawdę wszystko zależy od tego do jakiej firmy trafimy i od nas samych, jeśli będziemy ciężko pracować i szybko się uczyć to równie szybko awansujemy.  Po 3 latach możemy już starać się o uprawnienia, które jak widać również dadzą nam możliwość zwiększenia zarobków i co więcej prowadzenia własnej, samodzielnej działalności gospodarczej o profilu geodezyjnym.

Uprawnienia geodezyjne dla geodety

Dla większości absolwentów uczelni po kierunkach geodezyjnych priorytetem jest zdobycie uprawnień zawodowych. Geodeta jest zawodem regulowanym na dzień dzisiejszy przez 7 zakresów uprawnień geodezyjnych. Wkrótce jednak liczba zakresów prawdopodobnie skurczy się do 4. Jest to związane z planem deregulacji w Polsce wybranych zawodów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym właśnie zawodu geodety. Ministerstwo Sprawiedliwości któremu przewodzi Pan Minister Jarosław Gowin planuje w projekcie ująć deregulacje 49 zawodów.

Poniżej przedstawiam 7 obowiązujących zakresów uprawnień geodezyjnych:

 1.  geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

Deregulacja ma dotknąć zakresów o numerach 3, 6 i 7.

Egzaminy na geodezyjne uprawnienia prowadzi SGP czyli Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Dla miasta Kraków jest to oddział krakowski. Na dzień dzisiejszy niestety wygląda na to, że egzaminy wciąż są zablokowane. Oto co zostało opublikowane w tym temacie na stronie SGP:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zespół Rzeczoznawców, z siedzibą przy ulicy Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa – z przykrością zawiadamia, że egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zostały odwołane przez Głównego Geodetę Kraju, pismo nr NG-695-205/11/2458 z dnia 22 listopada 2011 r.
O nowym terminie egzaminu zostanie wysłane powiadomienie odrębnym pismem przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Jednocześnie informujemy, że cała dokumentacja będąca w posiadaniu Stowarzyszenia Geodetów Polskich jest przekazana do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na bieżąco zwracane są wpłaty dokonane przez uczestników na konto, z którego zostały przekazane środki. W przypadku przekazów pocztowych prosimy o podanie numeru konta i adresu na które należy przekazać wpłatę.

Z tego co wiadomo nieoficjalnie wkrótce egzaminy powinny rozpocząć się na nowo, jeszcze nie wiadomo czy w tej samej formie co kiedyś. Trzeba jednak mieć świadomość, że pierwsze w kolejce będą osoby z Listopada i Grudnia 2011, także może to jeszcze chwile potrwać zanim terminarz wróci do normalności. Czas pokaże.