MGGP Aero – fotogrametryczny lider regionu

W temacie naszego regionu warto spojrzeć na miasto oddalone od Krakowa o 85km. Mowa tutaj oczywiście o Tarnowie. Swoją siedzibę ma tam młoda spółka MGGP Aero Sp. z o.o. wywodząca się z się grupy biznesowej MGGP S.A. która na rynku polskim jest wiodącą spółką geodezyjno – geoinformacyjną. Sama grupa MGGP S.A powstawała w 1998 roku.

Powróćmy jednak do samej spółki MGGP Aero Sp. z o.o. , nie zajmuje się ona co prawda czystą geodezją, a jej obszarem działania jest fotogrametria, przede wszystkim zdjęcia lotniczy oraz od niedawna skaning lotniczy i produkty oparte na bazie tych dwóch źródeł. Fotogrametria jest ściśle powiązana z geodezją, najczęściej ludzie pracujący w tej gałęzi są po studiach właśnie geodezyjnych. Flota MGGP Aero na ten moment składa się z czterech samolotów, które do dyspozycji mają dwie kamery cyfrowe DMC oraz dwa systemy skaningu laserowego. Takie wyposażenie wyróżnia tarnowską spółkę nie tylko jako fotogrametrycznego lidera naszego regionu, ale i jako jednego poważniejszych graczy w Europie.

W listopadzie 2011 do floty MGGP Aero dołączył już czwarty samolot, Vulcanair P68 Observer 2. Również za rok 2011 spółka otrzymała po raz drugi tytuł Gazeli Biznesu przyznawany przez redakcję „Pulsu Biznesu”. O ten tytuł mogła ubiegać się firma, która:

• rozpoczęła działalność przed rokiem 2008 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś;
• w roku bazowym 2008 osiągnęła przychody ze sprzedaży w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych;
• w latach 2008-10 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży;
• w latach 2008-10 ani razu nie odnotowała straty;
• umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2008.

Jak widać dynamiczny rozwój tej spółki został na dobre wpisany w jej strategie działania.

 

Gdzie studiować geodezje ?

Już wkrótce zacznie się gorący sezon dla maturzystów dlatego warto by przyjrzeć się bliżej tematowi studiowania geodezji. Blog ten jest głównie poświęcony obszarowi miasta Kraków jak i regionu jednak w tym temacie znajdziecie informacje na temat uczelni na terenie całej Polski.

Po przeszukaniu internetu i sprawdzeniu innych źródeł stwierdzam, że obecnie w naszym kraju geodezje można studiować na 13 publicznych uczelniach. W Krakowie przyszłych geodetów kształcą dwie uczelnie, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Rolniczy. Poniżej zamieszczam nazwy uczelni publicznych na których można studiować geodezje:

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Warszawska w Warszawie na Wydziale Geodezji i Kartografii
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Politechnika Wrocławska we Wrocławiu na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geodezji
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Politechnika Gdańska w Gdańsku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Wydziale Inżynierii Produkcji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Koszalińska na w Koszalinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Morska w Szczecinie na Wydziale Nawigacji

Po wpisaniu wyżej wymienionych nazw uczelni w Google bez problemu można znaleźć ich adresy stron internetowych, a tam dokładnie przyjrzeć się warunkom rekrutacji. Patrz na wciąż rosnącą popularność tego kierunku przy rekrutacji na rok 2011/12 wygląda na to, że zainteresowanie będzie duże.

Zarobki po geodezji

No właśnie ile tak naprawdę zarabia się po Geodezji ? Jest to temat, który powinien zainteresować każdego młodego człowieka, który rozważa kształcenie się w tym kierunku bo satysfakcja z wykonywanego zawodu to jedno, a zarobki to drugie. Dla mnie satysfakcja z wykonywanej pracy jest nierozłączna z odpowiednimi zarobkami.

Bardzo ciekawy sondaż został ostatnio przeprowadzony na stronie miesięcznika branżowego „Geodeta”. Przeprowadzono go charakterze internetowej sondy, także był to sondaż w pełni anonimowy, dotyczący roku 2011. Przyjrzyjmy się może bliżej samym wynikom. Na początek wita nas duży nagłówek „Bez kokosów w geodezji” co już nam sugeruje, że rok 2011 nie był dla naszego zawodu wcale taki różowy.

Poniżej przedstawiam wyniki opublikowane na stronie Geoforum.pl:

pomiarowy    1911
referent    2016
kameralistka    2060
absolwent (do roku po studiach)    2041
asystent geodety    2124
geodeta    2936
kartograf    3000
inspektor    3376
specjalista    3379
specjalista ds. GIS    3568
fotogrametra    3675
starszy inspektor, starszy specjalista    4121
kierownik (zespołu, pracowni)    4390
własna działalność gospodarcza    6816
dyrektor (firma, administracja)    6857
właściciel firmy    7851

staż powyżej 10 lat    4814

bez uprawnień zawodowych    2838
jeden zakres uprawnień zawodowych    3541
co najmniej dwa zakresy uprawnień zaw.    4976

ze średnim wykształceniem    2709
z tytułem inżyniera    2910
z tytułem magistra inżyniera    3414

w biznesie    3227
w administracji    3410

w miastach od 25 do 200 tys. mieszk.    3120
w miastach powyżej 200 tys. mieszk.    3481

Proszę nie mieć złudzeń, podane zarobki to zarobki brutto, a więc po odliczeniu podatków i świadczeń socjalnych, „na rękę” są to dużo niższe kwoty. Podatki i świadczenia socjalne przy umowie o pracę na pełny etat to około 28-30% kwoty brutto, także w ten sposób można sobie dość szybko oszacować kwoty netto.

Niestety jak widać początki są ciężkie, młody geodeta po 5 latach studiów może liczyć średnio tylko na kwotę 2041 zł. Jest to o tyle nieprzyjemne, że podejrzewam ekspedientki w galeriach handlowych na start zarabiają więcej i wcale nie potrzebują do tego studiów (oczywiście moim celem nie jest tutaj obrażenie zawodu ekspedientki, a tym bardziej żadnej z Pań). Jednak chcę tu zachęcić przyszłych absolwentów, że tak naprawdę wszystko zależy od tego do jakiej firmy trafimy i od nas samych, jeśli będziemy ciężko pracować i szybko się uczyć to równie szybko awansujemy.  Po 3 latach możemy już starać się o uprawnienia, które jak widać również dadzą nam możliwość zwiększenia zarobków i co więcej prowadzenia własnej, samodzielnej działalności gospodarczej o profilu geodezyjnym.

Cennik geodezyjny 2012 – Kraków

W tym artykule zamieszczamy cennik robót geodezyjnych dla miasta Kraków. Cennik jest na rok 2012 i został sporządzony przez SGP Kraków, czyli Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział krakowski. Są to sugerowane ceny i nie oznacza to, że każdy geodeta powinien i będzie miał takie ceny w naszym regionie. Jednak jeśli szukamy geodety to dobrze się z takim cennikiem zapoznać żeby nie zostać zaskoczony kosztami i być gotowym do ewentualnych negocjacji.

1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy:

 • Nowy pomiar (bez ustalenia granic)  za każdy 1ha – 1500 zł, za następny 1ha – 800zł
 • Uzupełnienie (bez ustalenia granic) za każdy 1ha – 1500 zł, za następny 1ha – 600zł
 • Opracowanie mapy do celów projektowych, obiekty małe (działka budowlana) – 1500 zł, obiekty wydłużone (za każdy 1km) – 3000 zł, tereny zurbanizowane – 1.5-2.0 x ceny powyżej

2. Inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego – sieć:

 • Telekomunikacja, gaz, eN, eW, woda, kanalizacja, CO, TV kablowa za pierwsze 100m - 700 zł, za następne 100m – 350 zł, za studzienkę – 200 zł

3. Inwentaryzacja małych obiektów:

 • Zmiana użytków obiekt – 1000 zł
 • Budynek obiekt – 800 zł
 • Sieci – 500 zł za przyłącze

4. Tyczenie budynku:

 • Budynek do 4 punktów – 800 zł, za każdy następny punkt 200 zł
 • Odbicia na ławy za każdy punkt 50 zł

5. Tyczenie uzbrojenia podziemnego:

 • za każdy punkt – 200 zł
 • punkty pośrednie, kolizje – 50 zł
 • za założenie reperu roboczego – 200 zł, za każdy następny – 100 zł
 • tyczenie odcinka od 100m do 300m – 500 zł

6. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości:

 • za księgę wieczystą – 200 zł, za każdą następną – 100 zł

7. Mapa do celów prawnych:

 • za obiekt – 1500 zł

8. Badanie archiwum:

 • za dokument – 100 zł

9. Opracowanie równoważników dla jednej nieruchomości:

 • działka w nowym stanie – 500 zł – 1500 zł

10. Rozgraniczenie nieruchomości:

 • do 2 punktów – 3000 zł, za każdy następny – 500 zł

11. Wznowienie punktów granicznych:

 • za pierwsze 2 punkty – 1200 zł, za każdy następny – 300 zł

12. Podział nieruchomości:

 • opracowanie wstępnego projektu z wywiadem terenowym do dwóch działek – 1000 zł
 • wykonanie operatu podziału do dwóch działek – 2500 zł, za każda następną – 500 zł
 • stabilizacja punktów granicznych, za każdy punkt – 100 zł

13. Praca zespołu geodezyjnego:

 • za 1 dzień – 2000 zł
 • za 1 godz. pracy geodety – 150 zł

 

 

 

Uprawnienia geodezyjne dla geodety

Dla większości absolwentów uczelni po kierunkach geodezyjnych priorytetem jest zdobycie uprawnień zawodowych. Geodeta jest zawodem regulowanym na dzień dzisiejszy przez 7 zakresów uprawnień geodezyjnych. Wkrótce jednak liczba zakresów prawdopodobnie skurczy się do 4. Jest to związane z planem deregulacji w Polsce wybranych zawodów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym właśnie zawodu geodety. Ministerstwo Sprawiedliwości któremu przewodzi Pan Minister Jarosław Gowin planuje w projekcie ująć deregulacje 49 zawodów.

Poniżej przedstawiam 7 obowiązujących zakresów uprawnień geodezyjnych:

 1.  geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

Deregulacja ma dotknąć zakresów o numerach 3, 6 i 7.

Egzaminy na geodezyjne uprawnienia prowadzi SGP czyli Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Dla miasta Kraków jest to oddział krakowski. Na dzień dzisiejszy niestety wygląda na to, że egzaminy wciąż są zablokowane. Oto co zostało opublikowane w tym temacie na stronie SGP:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zespół Rzeczoznawców, z siedzibą przy ulicy Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa – z przykrością zawiadamia, że egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zostały odwołane przez Głównego Geodetę Kraju, pismo nr NG-695-205/11/2458 z dnia 22 listopada 2011 r.
O nowym terminie egzaminu zostanie wysłane powiadomienie odrębnym pismem przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Jednocześnie informujemy, że cała dokumentacja będąca w posiadaniu Stowarzyszenia Geodetów Polskich jest przekazana do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na bieżąco zwracane są wpłaty dokonane przez uczestników na konto, z którego zostały przekazane środki. W przypadku przekazów pocztowych prosimy o podanie numeru konta i adresu na które należy przekazać wpłatę.

Z tego co wiadomo nieoficjalnie wkrótce egzaminy powinny rozpocząć się na nowo, jeszcze nie wiadomo czy w tej samej formie co kiedyś. Trzeba jednak mieć świadomość, że pierwsze w kolejce będą osoby z Listopada i Grudnia 2011, także może to jeszcze chwile potrwać zanim terminarz wróci do normalności. Czas pokaże.