Usługi geodezyjne dla miasta Kraków wykonywane są przez geodetę. Geodeta to osoba zajmująca się zawodowo geodezją, aby mógła ona w pełni niezależnie wykonywać powierzone mu zadania geodezyjno kartograficzne musi posiadać uprawnienia zawodowe. O sprawie uwalniania zawodów regulowanych uprawnieniami zawodowymi jest ostatnio głośno w mediach. Mianowicie Ministerstwo Sprawiedliwości RP chcę uwolnić znaczącą liczbę zawodów od tych ograniczeń, sprawa tyczy się również zawodu geodety, ale o tym w dalszej części artykułu.

Nasz mikroblog branżowy jest poświęcony zawodowi geodety, zarówno od strony ludzi, którzy wykonują ten zawód lub chcą go wykonywać jak i od strony osób które poszukują rzetelnych usług geodezyjnych na terenie miasta Kraków. Skupiamy się głównie na sytuacji naszego regionu, czyli miasta Kraków i okolic, ponieważ sami jesteśmy jego mieszkańcami i jesteśmy najmocniej osadzeni w tym środowisku. Nie oznacza to oczywiście, że nie znajdziesz tutaj szerszych informacji dotyczących zawodu geodety jak i samej geodezji, tak owe też się tutaj pojawiają.

Geodeta oraz Kraków są nierozłączne. To właśnie w Krakowie są aż dwie uczelnie, które kształcą przyszłych geodetów. Jest to Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja. W przypadku AGH to zawodu geodety przygotowuje Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, natomiast w przypadku UR jest to Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, specjalizacja geodezja rolna i wycena nieruchomości. AGH w Krakowie daje nam nieco szerszy wybór specjalizacji: geodezja inżynieryjna, geodezja górnicza, foto i teledetekcja, nieruchomości i kataster oraz geomatyka. To pokazuję, że obecnie zawód geodety to już nie tylko pomiary terenowe i sporządzanie map tak jak postrzegają nas ludzie z poza branży. Zdobywając wykształcenie geodezyjne mamy szerokie możliwości pracy zaczynając od tradycyjnej geodezji i kartografii poprzez pomiary dla górnictwa, obsługę inwestycji inżynieryjnych kończąc na pracy przy zdjęciach lotniczych, zobrazowaniach satelitarnych, skaningu lotniczym i geograficznych systemach informacji. Jak widać możliwości jest wiele. Temat ten na pewno będzie rozwijany na naszym mikroblogu branżowym.

Celem większości krakowskich absolwentów studiów geodezyjnych jest zdobycie wcześniej wspominanych uprawnień zawodowych. Młody geodeta ma do wyboru 7 zakresów:

  •  geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
  •  rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
  • geodezyjne pomiary podstawowe;
  • geodezyjna obsługa inwestycji;
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
  • redakcja map;
  • fotogrametria i teledetekcja.

Wkrótce jednak Ministerstwo Sprawiedliwości ma zamiar dokonać deregulacji zawodu geodety. W skutek tego mają zniknąć uprawnienia o zakresie: geodezyjne pomiary podstawowe, redakcja map oraz fotogrametria i teledetekcja. Aby móc ubiegać się o uprawnienia zawodowe należy odbyć 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego, a 6 letni w przypadku wykształcenia średniego.

Dla branży geodezyjnej Kraków jest specyficznym regionem o bardzo podwyższonej konkurencyjności. Szacuje się, że na terenie Krakowa działa ponad 200 firm o profilu geodezyjnym lub też pokrewnym. Konkurencja ta wpływa na walkę cenową, która jest oczywiście dobra dla klientów, jednak już dla samego zawodu nie do końca. Absolwenci studiów geodezyjnych zazwyczaj znajdują od razu pracę w zawodzie jednakże często jest to praca na umowę zlecenie i na bardzo niskich stawkach. Co więcej dla regionu krakowskiego zainteresowanie zawodem geodety rośnie. W rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia 2011/12 wzięło udział w przypadku AGH 1546 osób na 210 dostępnych miejsc. Z kolei na UR było to 1374 osoby na 160 dostępnych miejsc. Jest to niepokojące dla ludzie którzy już działają w branży i boją się, że może to doprowadzić do dalszego obniżania i tak już nie za wysokich stawek, a zawód geodety jest zawodem wymagającym i odpowiedzialnym. Frustracja spowodowane niskimi płacami może negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych usług, natomiast kolejne otwieranie się nowych firm na przesadną konkurencje cenową.

W kolejnych wpisach przyjrzymy się między innymi bliżej tematom dotyczących uprawnień geodezyjnych, sprzętu geodezyjnego, rynku geodezyjnego dla miasta Kraków. Na koniec dla pokrzepienia zdjęcie geodety pracującego przy budowie najwyższego budynku świata Burj Khalifa w Dubaju: